Nấu Tiệc Hải Yến

Nấu Tiệc Hải Yến

Nấu Tiệc Hải Yến

NẤU TIỆC HẢI YẾN PHỤC VỤ TẬN TÂM

Đặt từ 2 - 5 bàn, miễn phí nước ngọt - Đặt từ 6 bàn trở lên tặng bia

Nấu tất cả các Quận, Huyện trong Thành Phố và các Tỉnh lân cận

Hotline: 0901 453 3040968 373 905 (Hải Yến)